Ampuma-asekouluttaja -palvelu Varmistin ry:n jäsenille

Hankkimislupa käsiaseelle (pistoolille, revolverille, pienoispistoolille tai pienoisrevolverille) voidaan myöntää vain vähintään kaksi vuotta kestäneen aktiivisen ampumaharrastuksen jälkeen. Todistuksen harrastamisesta kirjoittaa ampuma-asekouluttaja. Todistus vaaditaan, vaikka luvan hakijalla olisi ennestään käsiaseita. Aktiiviseksi harrastamiseksi katsotaan vähintään 10 kertaa, tasaisesti kahden vuoden ajalla, tapahtunut harrastaminen. Harrastus saa olla katkolla esim. talven ajan, jos rata on kiinni, mutta tämä harrastamaton aika lisätään kahden vuoden määräaikaan. Asepalveluksesta luetaan hyväksi puolet palveluksen kestosta. Harrastus pitää yksilöidä lajikohtaisesti. Esim. SRA, IDPA, IPSC tai ResUl:n palvelusammunnat. Pitää pystyä osoittamaan paikka jossa harrastaa, esim. Hälvälän ampumarata. Haettavan aseen tulee olla haettuun käyttötarkoitukseen hyvin soveltuva, eikä liian tulivoimainen.

Ensimmäisen käsiaseen hallussapitolupa myönnetään määräaikaisena viideksi vuodeksi. Kun lupa uudistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, tarvitaan ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta harrastamisesta.

Henkilön jolla on 13.6.2011 jälkeen myönnetty harrastusperusteella toistaiseksi voimassa oleva käsiaseen hallussapitolupa, on viiden vuoden kuluttua luvan antamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein toimitettava lupaviranomaiselle ampuma-asekouluttajan antama todistus ampumaurheilun aktiivisesta harrastamisesta. Tämä ei koske ennen 13.6.2011 myönnettyjä, toistaiseksi voimassa olevia lupia.

Ampuma-asekouluttaja antaa myös edellä mainittujen todistusten hakijoille asiaan liittyvää neuvontaa.

Todistus voidaan antaa:

  • Kouluttajan muilta radan käyttäjiltä saamien tietojen perusteella
  • Toisilta ampuma-asekouluttajilta saadun tiedon perusteella
  • Kouluttajan omien havaintojen perusteella
  • Todistuksen pyytäjän antaman näytön perusteella; esim. ampumapäiväkirja tai kisojen tulosluettelot.

Todistus annetaan, jos ampuma-asekouluttaja parhaan ymmärryksensä mukaan tulee vakuuttuneeksi siitä, että todistuksen pyytäjän antamat tiedot ovat oikeita.

Ampuma-asekouluttajia koskevat Ampuma-aselain kohdat: 45 §, 45 d § , 53 a §, 67 b § ja 69 §.

Todistus on Varmistin ry:n jäsenille veloitukseton. Mikäli ampuma-asekouluttaja katsoo oikeaksi kirjoittaa todistuksen yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle, siitä peritään 50 euron kuluveloitus.

 

Varmistin ry:n poliisin hyväksymiä ampuma-asekouluttajia ovat:

Pirkka Mellanen
040 7394732
pirkka.mellanen(at)varmistin.fi

Tuomo Lindström
044 5664621
tupe(at)phnet.fi

Tom Valtonen
040 0712898
tom.valtonen@phmkj.fi