Tietoa Varmistimesta

Varmistin-yhdistys on tukijoukko maakuntajoukon takana.

Vuonna 2009 perustetun yhdistyksen tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä Päijät-Hämeen turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistys kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella. Se ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa etenkin Päijät-Hämeen maakuntajoukkojen ja Hämeen maanpuolustuspiirin Lahden koulutuspaikan (MPK) näkökulmasta.

Varmistin-yhdistyksen taloudellisella tuella on pystytty toteuttamaan kalusto- ja tarvikehankintoja ja annettu tukea henkilöstön lisäkouluttamiseen, erityisesti kouluttajatehtäviin. Lisäksi on tuettu ansioituneiden maakuntajoukkolaisten ja muiden turvallisuuden tekijöiden huomioimista.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä viisitoista vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Varmistin-yhdistyksen henkilöjäseneksi hyväksytään jäsenmaksun maksamisen jälkeen automaattisesti kaikki maakuntakomppaniaan sitoumuksen tehneet, jonka lisäksi muut yhdistyksen sääntöjen tavoitteet hyväksyvät henkilöt voivat liittyä jäseneksi. Myös yritykset ja yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseneksi.