Tue toimintaa

Anna tukesi maanpuolustukselle ja kotiseudun turvallisuudelle.

Varmistin-yhdistyksen varat käytetään Puolustusvoimien Päijät-Hämeen maakuntajoukon koulutuksen ja toiminnan tukeen. Tuki Varmistimelle on tuki kotiseudun turvallisuuden kehittämiselle.

Jäsenmaksu- ja muilla tuloilla on muun muassa hankittu koulutusmateriaalia, tuettu kouluttajakoulutusta sekä hankittu maakuntajoukoille virka-apu- ja poikkeusolojen toiminnassa tarpeellista materiaalia.

Liity henkilöjäseneksi. Varmistimen henkilöjäsen saa kotiinsa tai sähköpostiinsa Varmistin-lehden, jossa tuettavan joukon toiminta tulee eläväksi. Varmistin on myös ampumaseura, jolla on ratavuoroja ja koulutusta yhdistyksen jäsenille ja maakuntajoukon reserviläisille. Jäsenmaksusta jäävä tuotto-osuus käytetään muiden varojen tapaan tukemiseen. Täytä jäsenlomake saman tien.

Liitä yrityksesi tai yhteisösi kannatusjäseneksi. Kannattajajäsenet saavat Varmistin-lehden ja halutessaan sähköisen tai painetun jäsenmerkin käyttöönsä. Täytä jäsenlomake liittymistä varten tai täytä yhteydenottolomake johtokunnan jäsenen yhteydenottoa pyytääksesi.

Laita ilmoitus Varmistin-lehteen. Varmistin-lehti tavoittaa maanpuolustuksen ja turvallisuuden ydinjoukon Päijät-Hämeessä. Se jaetaan jäsenten lisäksi kirjastoihin ja tärkeimmille sidosryhmille. Ilmoitus Varmistimessa on vahva viesti yrityksesi osallistumisesta yhteisen turvallisuuden tekemiseen. Ilmoitusten hinnat alkaen 50 euroa. Katso tarkemmin Varmistin-lehdestä ja mediakortilta.

Osoita lahjoitus tai perintö Varmistin-yhdistykselle. Varmistin ry. voi sääntöjensä mukaan vastaanottaa raha- tai tavaralahjoituksia tahoilta, jotka sitoutuvat yhdistyksen sääntöjen mukaiseen varojen käyttöön, tai perintöjä tahoilta, joiden tiedetään hyväksyneen yhdistyksen tarkoitusperät. Tavaralahjoitusten tulee olla tuettavan joukon käyttöön sopivia, sillä yhdistyksellä ei ole edellytyksiä tavaran myyntitoimintaan. Ota etukäteen yhteys yhdistyksen puheenjohtajaan ja sovi käytännön järjestelyistä. Rahallisia lahjoituksia voi tehdä myös yhdistyksen verkkokaupassa.

KERÄYSTIEDOT
​​Tilinumero IBAN FI21 4212 0010 3108 58, BIC ITELFIHH
Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija: Varmistin ry.
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2022/249 (21.2.2022)
Keräyksen toimeenpanoaika: 21.2.2022–
Kerätyillä varoilla tuetaan vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta erityisesti Päijät-

Hämeen maakuntajoukon jäsenten osaamista kehittäen.
Varoilla tuetaan maakuntajoukon kouluttajien ja asiantuntijoiden osallistumista
maksullisiin kouluttaja- ja muita oikeuksia antaviin koulutuksiin sekä osaamista
kehittäviin koulutuksiin, maksetaan kutsuttujen ulkopuolisten kouluttajien palkkioita.
Varoilla hankitaan koulutus- ja koulutuksessa tarvittavaa välineistöä ja tarvikkeita.
Varoja voidaan käyttää myös maakuntajoukon koulutuksen tarvitsemien palvelujen,
esimerkiksi tietotekniikka- ja televiestintäpalvelujen sekä tilapalvelujen, hankkimiseen.

Osta Varmistin-tuotteita. Tilaa oma Varmistin-tuotteesi verkosta – tuotot käytetään tukeen.

Siirry Varmistimen verkkokauppaan
Siirry tästä Varmistimen verkkokauppaan

Monelle päijäthämäläiselle ei ole elämäntilanteen, iän tai muun syyn vuoksi mahdollista osallistua aktiiviseen reserviläistoimintaan tai muuhun aktiiviseen turvallisuustyöhön.

Kaikkien ei tarvitse osallistua kaikkeen – henkilökohtainen jäsenyys tai yrityksen kannatusjäsenyys on mahdollisuus olla rakentamassa yhteistä turvallisuutta rinta rinnan maakuntajoukkolaisten kanssa. Jäsenistön avulla muodostuvat taloudelliset voimavarat ovat tärkeä toiminnan mahdollistaja ja osoitus maakunnan hyvästä maanpuolustustahdosta. Maakuntajoukko toimii parhaiten, kun kaikki ovat sen takana. Olemme ilolla todenneet, että maakunnan yrityksistä löytyy paljon maanpuolustustahtoa ja halua tukea aktiivista toimintaa.