Vuosikokouskutsu 2019

Terve!

Luethan kokouskutsun lisäksi myös muut ajankohtaiset asiat alempaa.

VUOSIKOKOUS

Tervetuloa Varmistin ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 20.2.2019 klo 18.00 alkaen. Kokouspaikka on Maanpuolustustalo, Seponkatu 7, Lahti.

Kokouksessa käsitellään:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.

5. Esitetään tilintarkastajain lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

6. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.

7. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruus.

8. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.

10. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa.

11. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

12. Valitaan johtokunnan muut jäsenet.

13. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen:

a) Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita asettumaan ehdolle johtokuntaan. Esitykset jäseniksi tehdään ja jäsenet päätetään kokouksessa, mutta sujuvan käsittelyn edistämiseksi on erittäin tervetullutta mikäli ilmoitat ehdokkuudestasi jo ennen kokousta allekirjoittaneelle.

b) Muut asiat -kohtaan tarkoitetut asiat voit toimittaa allekirjoittaneelle.

Toistaiseksi muita asioita ei ole ilmoitettu, eikä sääntömuutos- tai muita aina yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi kuuluvia asioita ole vireillä.

Käytännön järjestelyjä helpottaa, jos ilmoitat ennakkoon allekirjoittaneelle jos olet saapumassa. Ilmoituksen puute ei kuitenkaan ole este osallistumiselle. Kokouksessa tavataan!

VARAINHANKINTA

Yhdistyksen varainhankinnassa Varmistin-lehden mainokset ovat tukijayritysten kannalta erittäin helppo tapa tukea. Laitathan mediakortin (hinnat ja ohjeet ilmoittajalle) kaikille tuntemillesi tai ympäristössäsi toimiville mahdollisesti kiinnostuneille tahoille – kiitos! Mediakortti on viestin liitteenä ja löytyy myös varmistin.fi -verkkosivuilta: http://varmistin.fi/wp-content/uploads/Mediakortti2019.pdf

Yritykset ovat myös erittäin tervetulleita kannatusjäseniksi, ja alueen turvallisuudesta kiinnostuneet henkilöt jäseniksi. Jäsenlomake löytyy verkosta: http://varmistin.fi/liity-jaseneksi/

HÄLVÄLÄN AMPUMAMAHDOLLISUUDET JA VALVONTATALKOOT

Varmistin on Hälvälän ampumaratoja hallinnoivan HAUK ry:n jäsen. Hälvälän radoilla ampuvat Varmistimen jäsenet maksavat käyttöoikeusmaksut ampumajaoston ohjeistamalla tavalla. Tietoa ampumatoiminnasta http://varmistin.fi/ampumatoiminta/ . Tarkemmat ohjeet 2019 maksuista tulevat hiukan myöhemmin.

Osa Hälvälän käyttöoikeudesta perustuu talkootyöhön. On ehdottoman tärkeää, että saadaan hoidetuksi meille kuuluvat valvontavuorot – ja sitä varten tarvitaan useampia jäseniä osallistumaan. Tehtävä ei ole hankala, mutta edellyttää yhden lauantaipäivän varaamista asialle. Ampumajaosto perehdyttää tehtävään.

Tänä keväänä meillä on vielä kolme lauantain valvontavuoroa hoidettavana:

 – la 26.1.

 – la 9.2.

 – la 2.3.

Otathan heti yhteyttä pirkka.mellanen@varmistin.fi ja ilmoitat käytettävyytesi valvojaksi!

VARMISTIN-HIHAMERKIT

Varmistin-hihamerkistä on nyt saatavilla sekä täysvärinen että kenttävärinen versio. Ks. kuva liitteenä. Merkki on muotoon leikattu, sen taustalla on karhutarra (koukku- eli karhea puoli) ja merkin mukana on karhutarran taustakangas (pehmeä puoli) ommeltavaksi vaatteeseen tai varusteeseen, jos ei ole valmiina.

Voit hankkia merkkejä itsellesi kahdella tavalla:

1) Paikan päältä vuosikokouksesta. Varaa mukaan käteistä viisi euroa per merkki. Jos haluat suuremman erän, niin lähetä allekirjottaneelle etukäteen sähköpostilla haluamasi määrä lajeittain, jotta varmistetaan saatavuus.

2) Kertaluonteisena etätilauksena (jatkuvaa etämyyntiä ei ole vielä edellytyksiä järjestää). Maksa Varmistimen tilille FI39 4212 0010 0332 11 merkkien hinta, 5 euroa per merkki, ja kolme euroa toimituskuluja per tilaus. Esim. neljä merkkiä + kulut = 23 euroa. Laita viesti-kenttään merkkien määrä lajeittain ja toimitusosoite, esim. “x täys y kenttä Erkki Esimerkki, Enskakatu 5, 16999 Löhjä”. Maksa merkit viimeistään su 27.1. Postilähetykset lähtevät pe 1.2.

HUOM! Merkkejä on heti toimitettavissa 100 kpl lajiaan. Mikäli tilauksia tulee enemmän, toimitetaan loput merkit jälkitoimituksena n. neljän viikon viipeellä – paitsi jos esim. jompaakumpaa lajia tilataan esim. 101 kpl; silloin tuon yhden merkin toimitus viivästyy kunnes on perusteita tilata isompi jatkoerä.

Talvisin terveisin,

 – Harri

Harri Koponen – puheenjohtaja – Varmistin ry.